اجزاء پایه سیستم اسمز معکوس

اجزاء پایه سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس ،همانند سیستم تصفیه آب خانگی زیر سینک نصب می شود و آب آن ذخیره می شود لذا تمام این سیستم ها شبیه هم هستند و از یک اجزای مشترک استفاده میکنند ، برخی از این سیستم های تصفیه آب دارای 5 الی 9 مرحله فیلتر می باشند ولی ممکن است بخاطر تعداد فیلتر یا کیفیت لوازم استفاده شده با هم متفاوت باشند .

دریچه شیر آب : شیر دسته اهرمی بلندی مانند شیر آب سرد و گرم است اما کمی باریک تر که بر روی گوشه سینک نصب می شود تا بتوانید آب تصفیه شده را توسط آن مصرف کنید .

پیش فیلترهای : آب قبل از عبور از سیستم اسمز معکوس ابتدا از چندین فیلتر عبور می کند ممکن است بیش از یک فیلتر قبل از سیستم اسمز معکوس وجود داشته باشد که شایعترین آنها فیلترهای رسوب و کربن است. که این پیش فیلترهایی که قبل از سیستم  RO وجود دارد برای محافظت از غشای RO با حذف سیلت ماسه، خاک و رسوبات دیگر که می تواند سیستم را آلوده کند استفاده می شود. علاوه بر این، برای این که غشای RO آسیب نبیند فیلترهای کربنی برای حذف کلر، استفاده می شود.

غشای اسمز معکوس : غشاء اسمز معکوس قلب سیستم می باشد. این غشاء ( لایه ) از تعدادی لایه تشکیل شده است که محل ورودی آب اصلی می باشد در این مرحله و قبل از رسیدن آب به مخزن ذخیره ؛ آلاینده های شیمیایی و میکروبی به دام میافتند و پس از آن با گذشت از فیلتر پست کربن وارد مخزن می شود .

 فیلتر ارسال ها : بعد از آنکه آب از فیلتر غشاء RO عبور کرده و وارد فیلتر پست کربن میشود ، اما قبل از رفتن به شیر آب  که به آن”فیلتر پست” می گویند . فیلتر پست معمولا یک فیلتر کربن است. هر طعم و مزه بد باقی مانده در آب را این فیلتر حذف می کند.

خودکار سوئيچ خاموش (SOV): سوئیچ فشار بالا برای زمانیکه آب مخزن فول شده باشد دستور خاموش کردن دستگاه را صادر میکند و سوئیچ فشار پایین زمانیکه سطح آب مخزن کم شده باشد دستور روشن شدن سیستم را می دهد. زمانیکه سیستم RO روشن می شود آن مقدار از آب که بصورت دور ریز یا پسآب تولید شده از طریق سوپاپ یک طرفه وارد دریچه فاضلاب زیر سینک می شود زیرا همیشه هنگام فیلتر کردن آب کمی از آن بعنوان پسآب دفع می شود .

دریچه تصفیه: یک سوپاپ در انتهای خروجی مسکن غشاء RO واقع شده است. این سوپاپ از جریان برگشتی آب تحت درمان از مخزن ذخیره سازی RO جلو گیری می کند. جریان برگشتی می تواند غشای RO را بپوشاند.

 Flow Restrictor: جریان آب از طریق غشای RO توسط محدود کننده جریان تنظیم می شود. سبک های مختلف کنترل های جریان وجود دارد، اما هدف مشترک آنها حفظ جریان مورد نیاز برای به دست آوردن آب آشامیدنی با کیفیت بالا می باشد تا فشار بر روی قسمت ورودی غشا حفظ شود. بدون فشار اضافی از کنترل جریان، آب آشامیدنی بسیار کم تولید می شود زیرا تمام آب ورودی مسیر کمترین مقاومت را می گیرد و به سادگی جریان خط تخلیه را کاهش می دهد. کنترل جریان اغلب در RO لوله تخلیه قرار دارد.

مخزن ذخیره سازی : این مخزن محلی برای جمع شدن آب تصفیه شده است که ظرفیت آن در دستگاههای تصفیه آب خانگی میتواند از 2 تا 4 گالن باشد و بگونه ای طراحی شده است که فشار داخل آن هنگامیکه از آب پر شده باشد باعث شدت خروج آب از آن در زمانیکه شما قصد باز کردن شیر برداشت آب روی سینک جهت استفاده از آب تصفیه شده را دارید می شود . این سیستم تصفیه آب درواقع همان وسیله ای است که شما با کمک آن میتوانید ناخالصی های آب را فیلتر و آن را تبدیل به آشامیدنی کنید و به مصرف خانه یا محل کار خود برسان.

بستن جستجو

سبد خرید

برگشت به بالا