دلایل تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

دلایل تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

1_ ورود عوامل میکروبی به آب خروجی

زمانی که فیلترهای دستگاه تصفیه آب خاصیت خود را ازدست میدهند. باید اقدام به تعویض فیلترهای آن نماییم. اگر تعویض  فیلتر ها را به تعلل بیندازید بع از مدتی آب خروجی دچار آلودگی میکروبی و … می شود. و به ندرت آب بوی بدی میگیرد و طعم آب عوض می شود. اگر آلودگی به مخزن راه پیدا کند. دیگر امکان تمیز کردن آن وجود ندارد و مجددا باید خزن دستگاه را تعویض کنید.

گاهی اوقات حتی با تعویض مخزن و همه فیلترها، دوباره آلودگی باز میگردد و شما کلافه خواهید کرد. همه این اتفاقات زمانی به وقوع می پیوندد که شما فیلترهای دستگاه خود را در زمان مشخص اقدام تعویض آن نکرده باشید و فیلترها فساد خواهندشد.

2_ عمر محدود فیلترها دستگاه تصفیه آب خانگی

هر فیلتری یک عمر مشخص دارد. در هنگام خرید فیلتر از خریدار  بخواهید اطلاعاتی از زمان تعویض فیلترها به شما بدهد. و اگر در زمان مشخص اقدام به تعویض آن ننمایید. بعد از گذشت زمان مشخص، این فیلترها  دیگر قادر به تصفیه و انجام وظیفه خود نیستند.
و آب خروجی که آن عبور میکند ،هیچ فعالیت خاصی روی آب انجام نمی شود. بنابراین اگر شما میخواهید یک آب با کیفیت  بنوشید. حتما باید فیلترها را در زمانهای مشخص شده تعویض کنید. و همچنین همیشه از فیلترهای باکیفیت استفاده کنید.

3_ خرابی فیلترهای باعث خرابی دیگر اجزاء دستگاه تصفیه آب میشوند .

هر کدام از فیلترهای دستگاه تصفیه آب، کار خاصی را انجام میدهد و آب را برای فیلترهای بعدی مهیا میکند. به عنوان مثال، فیلتر دوم کلر را از آب حذف میکند. و اگر نتواند کلر را از آب حذف کند، کلر به فیلتر چهارم خواهد رسید و سبب خرابی زودهنگام این فیلتر خواهد شد. اگر در زمان مشخص اقدام تعویض فیلترهای آن نکنید. به پمپ دستگاه فشار زیادی وارد شود که خرابی آن را در پی خواهد داشت.

بنابراین به یاد داشته باشید که همواره از دستگاه تصفیه آب به طور صحیح و مطابق با دستورالعمل ها استفاده نمایید.تا همواره علاوه بر استفاده از آب با کیفیت مطلوب، از هزینه های خود نیز بکاهید و عدم استفاده صحیح از دستگاه تصفیه آب میتواند خطرات جدی را متوجه استفاده کنندگان قرار دهد .

بستن جستجو

سبد خرید

برگشت به بالا